OBVESTILO: SPLETNA STRAN JE V PRENAVLJANJU

Spoštovani uporabniki

Skladno s 5. odstavkom 18. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakon o socialnem varstvu (ZSV - H, Ur.l. RS, št. 54/17), ki se začne uporabljati s 1.10.2018, vas obveščamo, da omenjeni zakon v 6. členu določa spojitev Centra za socialno delo Velenje, Centra za socialno delo Mozirje in Centra za socialno delo Žalec v nov Center za socialno delo Savinjsko – Šaleška, s sedežem na naslovu Prešernova cesta 10, Velenje.

Sklep o ustanovitvi Centra za socialno delo Savinjsko - Šaleška (Ur.l. RS, št. 30/18) v 3. odstavku 6. člena določa, da ima Center za socialno delo Savinjsko - Šaleška Skupne splošne službe, Skupne strokovne službe in Službo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev organizirane na svojem sedežu, to je na naslovu Prešernova cesta 10, Velenje. Z omenjenim sklepom bodo Center za socialno delo Velenje, Center za socialno delo Mozirje in Center za socialno delo Žalec postali enote CSD Savinjsko – Šaleška.

Vlada RS je dne 26.04.2018 imenovala 16 vršilcev dolžnosti direktorjev CSD, na CSD Savinjsko – Šaleška bo to nalogo do imenovanja direktorja opravljala Helena Bezjak Burjak, dosedanja direktorica CSD Žalec. Direktorici ostalih dveh CSD postaneta pomočnici direktorja, na enoti Žalec bo to nalogo opravljala Metka Hikmeta Prevolnik, do sedaj strokovna delavka omenjenega CSD, pomočnica direktorja v enoti Velenje bo Valerija Kidrič in v enoti Mozirje Marjana Veršnik Fale.

Uporabniki vseh organizacijskih sprememb reorganizacije naj ne bi občutili. Enote CSD bodo še naprej ostajale vstopna točka za vse uporabnike pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in starševskega varstva in družinskih prejemkov. Prav tako bodo izvajale vse socialno varstvene storitve, javna pooblastila in naloge po zakonu. V sodelovanju z občinami bomo tudi v prihodnje izvajali vse socialno varstvene programe in druge skupnostne programe, pomembne za lokalno skupnost. Odločanje o letnih pravicah (pravica do štipendije in otroškega dodatka, do subvencije plačila vrtca) pa se bo izvajalo v novi organizacijski enoti – Službi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Obveščamo vas, da je telefonska številka na sedežu CSD Savinjsko – Šaleška 03 777 30 60, elektronski naslov pa je gp-csd.sasal@gov.si, ki pa bo začel delovati po 02.10.2018. Vsi ostali kontakti obstoječih CSD bodo tudi v prihodnje enaki.

 

Uporabnike prosimo za razumevanje ob morebitnih težavah, povezanih s posledicami selitve.

 

 

S spoštovanjem!

 

 

                                                                    Helena Bezjak Burjak
                                                    v.d. direktorica CSD Savinjsko-Šaleška

 

Obvestila